Sanat vs Teot - Internetin sensurointi

Marraskuussa 2006 eduskunta hyväksyi yksimielisesti lain 'lapsipornografian estotoimista', jonka tarkoitus on varmistaa poliisin ja internet-operaattoreiden tulevaisuudessa aloittaman Internet-ennakkosensuurin laillisuus. Lakialoite sai kritiikkiä, koska aiottu ennakkosensuuri on tehoton käyttötarkoituksessaan verrattuna perinteiseen poliisitoimintaan ja uhkana siinä on käytön laajentuminen alkuperäisen käyttötarkoituksen ulkopuolelle. Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa internet-operaattorit ovat suodattaneet Venäläistä internet-musiikkikauppaa AllOfMP3:sta. Saksassa osa osavaltioista velvoittaa operaattoreita "suodattamaan" rasistisia tai natsistisia sivuja. Iso-Britanniassa valtiolla on oikeus sensuroida terroristijärjestöjen nettisivuja. Norjassa puolestaan on tehty lakiehdotus, joka antaisi mahdollisuuden estää pääsyn ulkomaalaisiin uhkapeleihin internetissä. Nämä ovat siis maiden "lapsipornonsuodatuksen" lisänä.

Suomessa on myös käyty keskusteluja juuri päätetyn sensuurijärjestelmän laajentamisesta myös nettipokerin pelaamisen estämiseen, mutta sensuurihankkeen läpiajanut Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen torppasi ajatuksen sen käyttämisestä mihinkään muuhun kuin sovittuihin asioihin. Tosin Huovinen ei ole enää ministerinä kauaa kun vaalien myötä ministeritkin vaihtuvat ja mistä sitä tietää mikä on seuraavan ministerin hyvä vihollinen jota sopii sensuroida.

Tuo ennakkosensuurin mahdollistanut laki hyväksyttiin 14.11.2006 täysistunnossa. Lain valmistelun aikana aiottua sensuuria kritisoinut Jyrki Kasvi oli sairaana ja muut kansanedustajat olivat puolestaan hyvin hiljaa aiheesta tai komppasivat sitä, joten se hyväksyttiin ilman äänestystä. Mikko Alatalo kannatti lakia, mutta piti sentään puheenvuoron, jossa piti sensuuria vaarallisena. Suurin osa ehdokkaista oli vain hiljaa tai komppasi ideaa.

Nyt näin vaalien alla vaalikoneessa valtiollisen sensuurin vastustaminen sen sijaan sopii vaikka juuri olisikin ollut päättämässä sellaisen luomisesta.

- Sinisellä mainitut kansanedustajat olivat poissa täysistunnosta.

Irc-gallerian vaalikoneen kysymys Internet-sensuurista ja vastaukset

Koska Internet on kansainvälinen tietoverkko, siellä voi periaatteessa kuka tahansa julkaista mitä tahansa. Niinpä verkosta on saatavilla myös haitalliseksi tai laittomaksi luokiteltavaa materiaalia. Internet-sisältöjä ei kuitenkaan toistaiseksi ole Suomessa suodatettu sananvapauden nimissä.

Tulisiko mielestäsi Internetistä suodattaa valtion toimesta pois joitakin haitalliseksi luokiteltuja (esimerkiksi pornoa, pommiohjeita tai ylipäätään laittomia) sisältöjä?

Kyllä

Paula Lehtomäki
Erityisesti lapsia ja nuoria pitäisi voida suojella netin haitalliselta sisällöltä.
Jyri Häkämies
Onko suodatus sitten oikea asia, mutta laittomat asiat ovat laittomia.
Lyly Rajala
Ei kuitenkaan Kiinan mallia. Jonkinlaista kontrollia kannatan mikäli vanhemmat eivät sitä itse osaa/halua tehdä esim. lastensa sivuselailuun.
Leena Harkimo
Tätä työtä tehdään jatkuvasti sitä mukaan kuin ko. sisällöistä saadaan ilmoituksia.
Antti Kaikkonen
Selvästi laittomia ja haitallisia voisi puolestani suodattaa, jos se teknisesti on mahdollista. Ei liene kylläkään aivan helppoa.
Pertti Salovaara
Esim. lapsipornon kitkemiseksi on tehtävä kaikki voitava. Täysin tässä ei tietenkään koskaan onnistuta. Verkko on laaja eikä sitä voida valvoa aukottomasti.
Bjarne Kallis
se olisi yleisen turvallisuuden kannalta hyvä
Kari Kärkkäinen
Käytännössä haitallisten sivujen poistaminen on lähes mahdotonta.
Pia Viitanen
Laittomat sisällöt pitää perata.
Tuija Brax
Valtion toimesta ei saa puuttua kuin kaikista törkeimpään rikolliseen materiaaliin kuten lapsipornoon. Muilta osin suodattaminen tai - mikä vielä kannatettavampaa - lasten nettikasvattaminen - kuuluvat yksilön ja perheen omien valintojen piiriin.
Petri Salo
Ainakin sellainen aineisto, joka yllyttää rikoksiin.
Jari Leppä
Säännöt tulee olla kaikkia maailman maita koskevia.
Tero Rönni
Tällä hetkellä mm. lapsipornoa siivotaan pois, muutamia muitakin voisi näin tehdä.
Marjo Matikainen-Kallström
Käytännössä hankalaa kuin myös rajanveto.
Johannes Koskinen
Valtion toimesta ei kylläkään suoraan onnistune. Kysymys olisi operaattorille asetettavista tiukemmista velvoitteista.
Miapetra Kumpula-Natri
Vastuun pitäisi olla ylläpitäjillä, mutta jos irvokasta materiaalia löytyy, saisi mielestäni sen julkinen valtakin poistaa.
Arja Alho
Vastaan kyllä vaikka en pidä sitä oikein mahdollisena.
Esa Lahtela
Jokaisella valtiolla ja kulttuurilla pitää olla oikeus haarkita mitä lasketaan läpi ja mitä ei lasketa.
Lauri Oinonen
Vaikka sananvapaus on hyvä asia, olisi oltava rajojakin rikollisen toiminnan ja vast. estämiseksi.
Maija Rask
jotakin tarttis kyllä tehdä, en ole varma, onko tämä valtion tehtävä asia
Rakel Hiltunen
ongelma tosin on siinä, mikä taho luokittelisi objektiivisesti sisällöt
Ilkka Taipale
Internet-maailma tulee järjestäytymään nykyisestä kaaoksesta lähiaikoina globaalin regulaation keinon ( vrt Suomen estolaki)
Kimmo Kiljunen
kuluttajansuoja toimii kaikkialla muuaalla mutta ei viestinnässä. pilaantuneet viestinnän tuotteet pitäisi pystyä eliminoimaan. erityisen vastenmielistä on erilainen väkivaltaviihde.
Reijo Kallio
Valitettavan vaikea käytännössä toteuttaa.
Klaus Pentti
Hyvä kun voisi, tässäkin rajanveto lienee vaikeaa.
Liisa Jaakonsaari
Vaikea kysymys, mutta jos mahdollista, niin lapsipornoa ja pommisuodattaa pois olisi hyvä suodattaa pois.
Maija Perho
Rikollisen aineiston suodattamiseen tulisi löytää toimivat keinot.
Leena Luhtanen
En ole varma, antaako teknikka tähän mahdollsiuuksia, mutta ehkä haitta siitä, että suodatetaan, on pienempi kuin riskin salliminen siitä, että sisältö on vaarallista tavalla tai toisella


Lähde: Irc-gallerian vaalikoneen vastaukset

Ei

Jyrki Kasvi
Mihin raja vedettäisiin? Monessa maassa näiden järjestelmien käyttö on laajentunut myös hallitusta kritisoiviin mielipiteisiin ja sukupuolivalistukseen.
Oras Tynkkynen
Sensuuri ei kuulu vapaaseen demokratiaan. Pommiohjeita voi painaa paperille ja lähettää paperikirjeessä kenenkään kyttäämättä. Miksi internetiä pitäisi kohdella toisin?
Ben Zyskowicz
Ajatus ei ole käytännössä toteuttamiskelpoinen.
Matti Vanhanen
Julkaisijalla on rikosoikeudellinen vastuu sisällöstä. Meillä ei pidä olla ennakkosensuuria vaan julkaisija kantaa jälkikäteen vastuun. Järjestys on hyvä pitää tällaisena.
Jan Vapaavuori
Rajan vetäminen olisi mahdottoman vaikeaa ja ehkä muutoinkin mahdotonta.
Heidi Hautala
Suodattaminen muuttuu helposti ennakkosensuuriksi, josta on luovuttu Suomessa jo sata vuotta sitten. Kouluissa ja kirjastoissa hyväksyn tietyt rajaukset, mutta valtion ei pidä sellaiseen ryhtyä, ellemme halua Kiinan tielle...
Mikko Alatalo
Olisin kovin varovainen internetin sisältöihin puuttumiseen. Tosin esim. laittomuuksiin yllyttäminen on rikos tapahtuu se missä tahansa. Lapsilukot ym. suodattimet ovat käyttökelpoisia. Lapsia tulee suojata television, internetin ja pelien väkivallalta.
Erkki Tuomioja
Etukäteissuodatin on ennakkosensuuria, ja sitä en kannata. Sen sijaan internetissä julkaistulle rikollisen aineiston levittämiselle tulee saada tehokas valvonta ja siihen syyllistyneet saattaa oikeudelliseen vastuuseen.
Antti Kaikkonen
Selvästi laittomia ja haitallisia voisi puolestani suodattaa, jos se teknisesti on mahdollista. Ei liene kylläkään aivan helppoa.
Jouko Laxell
Järjestysvalta voi tuomioistuimen päätöksellä sulkea rikolliset ja laittomat suomalaiset internetsivut. Mielestäni pitäisi kansainvälisin toimin pyrkiä estämään laittomat ja rikolliset sivustot.
Arto Satonen
Rikosoikeudelliset keinot laittomaan materiaaliin puuttumisesta ovat olemassa, niitä tulisi käyttää aiempaa tehokkaammin.
Eero Heinäluoma
En usko sensuuriin.
Sari Essayah
Ei, koska sensuuri on aina myös uhka vapaalle yhteiskunnalle. Sen sijaan lasten ja nuorten mediakasvatusta on lisättävä.
Kirsi Ojansuu
Tämä on vaikea kysymys. Varsinkin lapsia tulisi suojella verkon haitallisilta sisällöiltä. Suodatusohjelmat eivät kuitenkaan ole ratkaisu: Suodattimet eivät toimi kovin hyvin – niiden läpi pääsee helposti lukemaan sekä laitonta että haitallista aineistoa. Ne voivat luoda väärää turvallisuudentunnetta. Kuitenkin suodattimet estävät pääsyn useille laillisille ja haitattomille, jopa lapsille tarkoitetuille sivuille. Painava eettinen kysymys on se, että suodattaminen rajoittaa sananvapautta. Parempi ratkaisu on vanhempien isompi osallistuminen ja kiinnostus lasten verkkoelämään.
Markku Rossi
Meillä on jo lait, joiden perusteella tietyt asiat ovat rikoslain piirissä myös internetissä. En sinänsä kannata "iso veli valvoo" järjestelmää ja sensuuria.
Anneli Kiljunen
Lakeja ja hyviä tapoja pitää noudattaa, se on ensisijaisesti palveluntuottajien tehtävä. Laittomuuksiin pitää tarvittaessa puuttua ja puututaankin jatkuvasti. Netin sisällöistä on syytä käydä jatkuvaa ajantasaista keskustelua, mutta valtiojohtoista "sensuurivirastoa" ei pidä perustaa.
Jouni Backman
Riippuu mitä tarkootetaan "valtion toimesta". Valtio voi olla aktiivinen palvelun ylläpitäjiin, joiden tehtävänä on mahdollinen suodattaminen.
Hanna-Leena Hemming
Lapsia pitää opastaa Internetin oikeassa käytössä. Poliisi jatkakoon nykyistä seurantaansa. Tämä toimii riittävän hyvin.
Sari Sarkomaa
Suodatus olisi käytännössä lähes mahdotonta. On kuitenkin hyvä, että on kehitetty perheiden ja koulujen käyttöön nettiturvasuodattimia.
Kimmo Tiilikainen
Valtion toimesta tuntuu aika hankalalta sensuroida sisältöä. Palvelujen tuottajilta voi vaatia vastuuta.
Annika Lapintie
Internetin osalta olisi tärkeää, että sitä voitaisiin valvoa tarkemmin, jolloin laittomuuksista joutuisi myös vastuuseen. Laiton materiaali on poistettava internetistä, mutta en kannata ennakkosensuuria.
Sinikka Hurskainen
Sananvapauden rajoittaminen tarvitsee erittäin painavat perustelut ja mielestäni keinot esimerkiksi lasten ja nuorten suojelemiseen haitallisilta sisällöiltä on löydettävä muutoin, kuin sillä, että valtio asettaa rajoituksia.
Tuula Haatainen
Lapsia pitää voida paremmin suojella internetin kautta heitä hyväksikäyttäviä vastaan. Internet ei voi olla paikka, jossa voi julkaista mitä tahansa ilman vastuuta. Sensuuria en kuitenkaan kannata.
Sirpa Asko-Seljavaara
Mahdoton tehtävä
Susanna Rahkonen
Tähän on vaikea vastata, mutta vastaan ei, koska valvonta on vaikeaa ja voi johtaa ylimitoitettuun "isoveli valvoo"-systeemiin. Silti pieniä lapsia tulisi suojella aineistolta, joka ei sovi heidän kehitystasolleen. Ensisijaisesti tämä on vanhempien ohjauksen ja valvonnan varassa.

13.3.2007 - Kimmo Virtanen / Zache